Saturday, February 16, 2008

Yee SangYee Sang.. The Chinese style of serving raw fish... hehehe....

2 comments:

~xiang yi~ said...

哈哈。。。那天我班在学校捞生哦。。。超好笑的。。。一大群人一直在喊“huat ah! huat ah!"哈哈哈。。华人还真是个爱热闹的民族。。

Teddy said...

Xiang Yi,

不是每个人都会尊重和了解我们的传统和习俗地。。
我在报章看到有巫族的人投诉我们放鞭炮咧。。
真是炸到!!